Gå tilbake til:
Du er her:
Fire personer på scenen, en av dem rekker hendene i været
Byrådsleder Roger Valhammer, skolebyråd Linn Katrin Pilskog og finansbyråd Per Arne Larsen sto for åpningen av Holen skole sammen med elever og ansatte på skolen. Skolebyråden klippet snoren.
Bilde: Astri Kamsvåg

Holen skole er offisielt åpnet

Elever, ansatte, arkitekter, entreprenører, politikere og kommunale byråkrater var ikke i tvil om svaret da byrådsleder Roger Valhammer spurte: - Er dere fornøyd med den nye skolen?

Det var mange som hadde grunn til å være stolte over nye Holen skole da den ble åpnet offisielt 4. mai. Mange har bidratt til at skolen, som har plass til 650 elever fra første til tiende trinn, er blitt både flott og funksjonell, velutstyrt og topp moderne. En av suksessfaktorene har vært å involvere brukerne – elever og ansatte – gjennom hele prosessen.

Mange barn 1.-4. trinn på scenen med publikum på rader foran.
Elevene sto for kulturelle innslag fra scenen. Her er elever på første til fjerde trinn i aksjon sammen med tiende trinn.
Bilde: Astri Kamsvåg

Designet for aktivitetsbasert læring 

De siste fire årene har elevene tatt buss til og fra avlastningsskoler i Fyllingsdalen. I begynnelsen av januar kunne den kombinerte barne- og ungdomsskolen endelig vende tilbake til Laksevåg til en splitter ny skolebygning over åtte plan, tilrettelagt for aktivitetsbasert læring. 

- Bygget har fleksible arealer som legger til rette for en pedagogisk praksis som vi har stor tro på, sa rektor Linda Stub Nilsen i talen sin.

Én skole under samme tak

Det elevene og ansatte flyttet ut av i 2018 var to skolebygninger: én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet. 

- Nå når vi er under samme tak, føles det endelig som én skole, sa nestleder i elevrådet på ungdomstrinnet.

Moderne skolebygning over flere plan i hvit mur og lyst tre
Nye Holen skole består av et nybygg og et rehabilitert skolebygg fra 1959 og går over åtte plan.
Bilde: Astri Kamsvåg

Hjertet i nærmiljøet

Byrådslederen la vekt på at det skal være lett å bruke skolen også utenom skoletiden, til fritidsaktiviteter. Tanken er at skolen skal være et sosialt samlingspunkt for hele nærmiljøet.

En skole for generasjoner fremover

Valhammer fortalte om skolens dramatiske historie og bombingen under andre verdenskrig, da skolen ble hardt rammet. I 1944 ble skolebygningen truffet av en kraftig bombe som drepte 61 av skolens 350 elever og tre ansatte. 

- Vi håper at Holen skole skal være en skole for læring og samspill i generasjoner fremover, sa  byrådslederen.

Holen skole 

  • består av et nybygg og et rehabilitert skolebygg fra 1959
  • er dimensjonert for 250 elever ved barnetrinnet og 400 elever på ungdomstrinnet
  • er på åtte plan
  • har en planløsning designet for aktivitetsbasert læring
  • har hjertesone for å sikre elevene trygg skolevei
  • er tilrettelagt for at ansatte kan gå og sykle til jobb

Klimaforbildet Holen skole

  • var kommunens første fossilfrie byggeprosjekt for å ivareta klima og miljø
  • er et nesten nullenergibygg med passivhusstandard og bruker solceller som produserer strøm og geovarme med to forskjellige varmepumpesystemer
  • er miljøsertifisert som bærekraftig bygning med særlig fokus på transport, energi og innemiljø (BREEM NOR)

Les mer om Holen skole på kommunens nettsider