Gå tilbake til:
Du er her:

Nybygg og rehabilitering av Midtun skole

Sist veke blei nye Midtun skole offisielt opna av skulebyråd Linn Katrin Pilskog. - For at alle skal føle seg trygge og ha det bra, er det viktig at vi snakkar fint til kvarandre.

– Og minst like viktig: Snakk fint til deg sjølv. Skulen sitt oppdrag er å utvikle heile mennesket, og gi alle et godt grunnlag for å leve gode liv. Dette er store ord, men likevel heilt på sin plass – for det som skjer på skulen, tek vi med oss heile livet. 

SJÅ VIDEO: 

Frå videoen: Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skule og idrett, klipte snora på opninga, med god hjelp av rektor Trond Sandal og elevrådsleiar Håkon Julshamn. 

Nye spesialrom og plass til fleire elevar

Midtun skole er utvida med 150 elevplassar med eit tilbygg. Skulen har dermed plass til 500 elevar no. 

Tilbygget er på fire etasjar, og har eit areal på 2.540 kvadratmeter. Bygget er utforma slik at den nye delen dannar ei V-form inn mot den opphavlege fasaden av hovudbygget med to tilkoplingspunkt. Det er dermed laga eit lukka atrium mellom bygga med glastak over. 

Byggearbeida omfattar både rivingsarbeid og rehabilitering i eksisterande hovudbygg, SFO-bygget og bygget mellom gymsalen og hovudbygget.

Stor, gul murbygning med svart tak.
Det som var yttervegger på det opphavlege bygget frå 1926, er nå blitt innervegger i nybygget.
Bilde: Rune Haugseng
Mange barn og unge står med ryggen til mellom benkerader.
Atriet er blitt skulen sin nye samlingsstad. Her er det lyst og triveleg og høgt under taket.
Bilde: Astri Kamsvåg
Elevene sitter på stoler og på gulvet og ser mot høyre der kvinne snakker i mikrofon.
Alle høyrer etter når skulebyråden snakkar.
Bilde: Astri Kamsvåg

Tilbygget husar

 • musikkrom 
 • naturfagsal med formidlingsrom
 • kunst- og handverksbase og kjøkken
 • atrium
 • bibliotek
 • rom og grupperom til fyrste og andre trinn
 • kontor til lærarane

Uteområda er rusta opp med mellom anna nye leikeapparat.

Under rehabiliteringa flytta elevane rundt på skulen, og dei brukte den gamle lærarhøgskolen på Landås som erstatningsskule ein periode.

Det nye tilbygget ble tatt i bruk rett før jul i 2019, men på grunn av pandemien ble det offisiell opning først no. 

Fakta om rehabiliteringsprosjektet

 • Bruttoareal: 2.540 m2 
 • Prosjektkostnad: 227 mill. kroner
 • Arkitekt: Artec AS v/ Liv Marit Haraldsrud
 • Entreprise: Totalentreprise
 • Totalentreprenør: Veidekke AS
 • Byggherreombud: Abo Plan & Arkitektur AS
Tre personar står tett på og ser i kamera: Kvinne til venstre, gut i grønn hettegenser i midten, mann i dress til høgre.
Skulebyråd Linn Katrin Pilskog, rektor Trond Sandal og elevrådsleiar Håkon Julshamn.
Bilde: Astri Kamsvåg

Elevrådsleiar Håkon Julshamn er veldig nøgd med rehabiliteringa. Han trekker fram de nye flotte spesialromma, atriet og at lærarane har fått nye arbeidsrom som det beste med den nye skulen.

– Eg skulle ønske eg kunne begynne i første klasse i år, slik at eg kunne brukt dei fine basane som første og andre trinn har fått.

Blått papir med pålimt ark med bokstaver på. Utklipte, fargelagte hender limt på rundt.
Ordensreglanene er fint ramma inn av fargelagte utklipte hender i papir.
Bilde: Astri Kamsvåg
Rød teglsteinsmur med bokstaver i papir som er satt sammen til Kunnskap er kult.
Kunnskap er kult på gamal teglsteinsvegg.
Bilde: Astri Kamsvåg
En lang, rett gang med en vegg i kryssfiner og en i glass.
Kryssfinér er slitesterkt, robust og tidlaust og går igjen både i veggar og benkar.
Bilde: Astri Kamsvåg
Gjennom et vindu ser vi en gul skolebygning i mur.
Gjennom vindauga i nybygget kan vi sjå over til delar av det opphavlege hovudbygget.
Bilde: Astri Kamsvåg
Et tjukt metallrør svinger ned fra taket til venste. Til høyre er det hyller med bøker.
I eit moderne skulebibliotek er det ikkje berre bøker: På Midtun kan elevane òg ta seg ein tur på rutsjebana.
Bilde: Astri Kamsvåg
Seks malte bilder av katter i måneskinn på papir som henger på vegg.
Kattar i måneskin.
Bilde: Astri Kamsvåg
Utstoppede fugler og et mindre pelskledd dyr som mår eller lignende.
Utstoppa dyr står på utstilling i den nye naturfagsalen på Midtun skole.
Bilde: Astri Kamsvåg

Les mer om: