Gå tilbake til:
Du er her:
Lite barn leker med fargerik plastbil.
– Målet er å kunne tilby alle barnefamiliene barnehageplass i nærheten av der de bor, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett.
Bilde: Maiken Kristoffersen

Svar på søknad om barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket, får svar mellom 14. mars og 1. juni. Hovedopptaket pågår inntil alle barn med lovfestet rett til plass har mottatt ett plasstilbud.

Du får tilbud om barnehageplass i den digitale postkassen din eller på Altinn. Følg lenken i tilbudsbrevet, eller svar via Barnehageplass - søke, endre eller si opp plass ved å godta eller avslå tilbudet innen fristen som du finner i tilbudsbrevet. Det er kun den som mottar tilbudet om plass, som kan svare. 

Får du problemer med å svare digitalt, eller har spørsmål om plassen du er tilbudt, kontakter du barnehagen du har fått tilbudet fra.  

Barnehagene kan ikke svare på spørsmål om ditt barns plassering på ventelisten, eller hvor barnet vil få tilbud om plass, mens hovedopptaket pågår.   

Det er kommet inn 2631 søknader.

Målet er å tilby barnehageplass i nærmiljøet

– Målet er å kunne tilby alle barnefamiliene barnehageplass i nærheten av der de bor, sier Linn Katrin Pilskog, byråd for barnehage, skole og idrett. 

– Barnehagene arbeider nå med å fordele plassene. Dette vil ta litt tid, men allerede fra 14. mars får de første søkerne tilbud om barnehageplass. Opptaket foregår fram til alle søkere har fått tilbud om én plass. Vi skal forsøke å være ferdige med dette til 1. juni slik at alle får svar før sommeren, sier Marianne Boge, leder for Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.