Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon Bryggen
Bilde: AsplanViak

Har mottatt rådgivende rapport fra Unesco til faktasjekk

Bergen kommune har mottatt foreløpig rapport for faktasjekk etter gjennomført rådgivende befaring om Bybanen langs Bryggen.

Den rådgivende rapporten er basert på en såkalt "Advisory mission", en rådgivende befaring, om de planlagte løsningene for Bybanen ved og langs Bryggen kan påvirke verdensarvstedet negativt.

-Jeg understreker at rapporten er foreløpig og kan inneholde faktafeil. Vi anbefaler alle som skal levere høringsinnspill om å forholde seg til den ferdige rapporten, når den foreligger. På grunn av den store interessen har jeg likevel valgt å legge ut den foreløpige rapporten, sier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Rapporten er en gjennomgang av prosjektet sett i lys av Bryggens verdensarvverdier (Outstanding Universal Value, OUV.)  Rådgiverne fra henholdsvis ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og UNESCOs verdensarvsenter, sitt oppdrag besto av å:

  • se på bybaneprosjektet slik det foreligger
  • vurdere arbeidet som er gjort med konsekvensutredningen for Verdensarv (KUVA)
  • se på arbeidet med Buffersone for verdensarvstedet
  • andre tema de ønsker å adressere

Rapporten gir råd på alle de fire punktene som vil være viktige for den videre prosessen og for utviklingen av Bryggen og den historiske byen.

Rapporten viser at Bybanen langs Bryggen er bra for byen og for verdensarvstedet, men viser at det er behov for å undersøke og minske risiko ved anlegg og drift av Bybanen. Rapporten anerkjenner Bybanens betydning for Bergen som klimatiltak,  at Bergen blir en bedre by å leve i (liveability), og integrerer Bryggen godt som en del av den historiske byen. 

Rapporten erkjenner at det er utfordrende å få til en løsning i en trang by. I følge rapporten er verken  dagalternativet  eller tunnelalternativene ideelle løsninger, men det påpekes  at heller ikke dagens situasjon med trafikk over Bryggen er ideell for verdensarven.

De gir en rekke konkrete råd til ytterligere reduksjon i negativ påvirkning av verdenarvverdiene, som vil kunne vurderes i det videre planarbeidet.

UNESCO påpeker at det har vært en god prosess, og at gjennomføringen av KUVA  (konsekvensutredning for verdensarv) og  oppfølgingen av rådene derfra underveis, har bidratt til et forbedret planforslag. 

Kvalitetssikret rapport vil foreligge når eventuelle rettelser er mottatt av UNESCO og vil bli publisert på UNESCOs nettside.