Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av hvordan Klimanormen benyttes i plansaker
Klimanormen skal benyttes som et verktøy for å fastsette klimaambisjoner for planforslag. Videre skal ambisjonene oppdateres gjennom planprosessen og suppleres med levering av klimagassberegning til 1. og 2.gangs behandling.
Bilde: Bergen kommune

Klimanorm Bergen - nytt verktøy for klimavurderinger i plansaker

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet et indikatorsett, kalt «Klimanorm Bergen», som skal gi et bedre grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger i tidlig fase av et planarbeid.

Klimanormen er et verktøy og en målestokk for klimagassberegninger i reguleringsplaner. I flere saker har Plan- og bygningsetaten sett at klimagassberegninger krever et høyere detaljeringsnivå enn ønskelig i tidlig fase av reguleringsplaner. Vi har derfor, over en lengre periode, krevet at det utarbeides klimagassberegninger for plansaker som utløser krav etter § 18.4 i kommuneplanens arealdel (KPA2018). 

Det nye indikatorsettet for klimavurderinger er også noe som er etterspurt i bransjen.

- Jeg vet at flere har ventet på Klimanormen, og jeg er veldig fornøyd med at vi har ferdigstilt dette verktøyet. Nå ser vi fram til mer fokus på klima i plansaker, sier Tarje Iversen Wanvik, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Klimanormen kan du laste ned her:

Du finner også Klimanorm Bergen og andre veiledere her på denne siden. 

Trykk her for å sjekke ut temasiden for klima i plan- og byggesaker.