Gå tilbake til:
Du er her:
Parkerte delingsbiler på Holbergsallmenningen
På Holbergsallmenningen er det flere reserverte plasser for delingsbiler.
Bilde: Lars Ove Kvalbein

Spørreundersøkelse om bilbruk og bildeling

I uke 11–14 gjennomfører vi en spørreundersøkelse om bilbruk og bildeling i Bergen. Hensikten er å forstå mer om effekten bildeling har på reisevanene til innbyggerne.

Det er forskningsinstituttet Transportøkonomisk Institutt (TØI) som gjennomfører spørreundersøkelsen på oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune. Invitasjon til å delta i undersøkelsen blir blant annet sendt på SMS til 20 000 folkeregistrerte innbyggere i Bergen. Videre vil registrerte bildelingsbrukere i Bergen få tilsendt egen invitasjon.

Hva handler spørsmålene om?

Spørsmålene handler om reisevaner, bilbruk og syn på bildeling. De inviterte får blant annet spørsmål om hvilke fremkomstmidler de bruker, tilgang til bil i husstanden og om eventuelle erfaringer med eller synspunkter på bruk av bildeling.

Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved TØI, og undersøkelsen er helt anonym. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Hva brukes resultatene til?

Undersøkelsen skal gi mer forståelse av bilholdet i Bergen, og hvordan bildeling påvirker reisevanene til byens innbyggere. Bymiljøetaten tilrettelegger i dag for bildeling gjennom å etablere egne parkeringsplasser til disse, og det er behov for å vurdere effekten av dette tiltaket.

Resultatene skal brukes til å få mer kunnskap om hvordan Bymiljøetaten bør tilrettelegge for å gjøre det enklere for flere å leve uten å eie egen bil i Bergen. Bildeling kan egne seg for dem som bare trenger å bruke bil av og til. Når det blir færre biler i gatene, kan det frigitte arealet bli brukt til å utvikle et bedre bymiljø for opphold og transport for myke trafikanter.