Gå tilbake til:
Du er her:
FERIEAVVIKLING: Fastlegene i Bergen vikarierer for hverandre.
FERIEAVVIKLING: Fastlegene i Bergen vikarierer for hverandre.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Sjekk når fastlegen din har ferie

Er fastlegen din på ferie, vil andre leger på legekontoret vikariere i dennes fravær. Se oversikten over når fastlegekontorene i Bergen er åpne i sommer.

Dersom fastlegen din er en del av et større legekontor, vil de andre legene på fastlegekontoret vikariere for ham eller henne i ferien. 

For fastleger i solopraksis eller ved små kontor har de fleste ordnet med vikar på annet legekontor så langt det er mulig.

Sjekk oversikten for å se hva som gjelder for din fastlege og når de ulike fastlegekontorene holder åpent i sommer. 

Forny reseptene nå

Innbyggere med kroniske sykdommer anbefales å fornye reseptene sine før fastlegen reiser på ferie. Kapasiteten ved fastlegekontorene vil være redusert, særlig i juli.
 

Legevakten er åpent som vanlig

Du kan kontakte Bergen legevakt dersom du trenger øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider.

Legevaktstasjonene i bydelene er også åpne som vanlig i sommer. Ved akutt behov for sykehjemsplass eller hjelp til å klare seg i hjemmet i løpet av sommeren, kan du ta kontakt med vurderingskontoret der du bor: