Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.10.2022
Merknadsfrist: 06.12.2022
Saksnummer: 2022-56758
Arealplan-ID: 70310000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 1550 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer 2022/20664. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Norconsult AS foreslår på vegne av Bellevuebakken 9 AS detaljregulering for det som er kjent som lyststedet Bellevue som ligger på Kalfaret i sørenden av Fjellveien i Bergenhus bydel. 

Intensjonen med planforslaget er å omregulere eksisterende bebyggelse fra kontor/forretning/servering til boligformål. Det foreslås lagt til rette for en utnyttelsesgrad på 180% BRA som gir ca. 954 m2 boligareal, og inntil 7 boenheter. 

Viktige tema i planprosessen har vært parkering, trafikksikkerhet og kulturminneverdier.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad