Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.09.2022
Saksnummer: 2020-04767
Arealplan-ID: 9000003
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med BIR AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra BIR AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor kommunedelplan BLÅE, vedtatt av Bergen bystyre i 2017. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplan for Espehaugen I/L 3 Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 25.06.2020.