Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.08.2022
Merknadsfrist: 23.09.2022
Saksnummer: 2022-56685
Arealplan-ID: 66480000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fyllingsdalen

Fyllingsdalen, gnr. 22, bnr. 6 mfl. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022-20593. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Asplan Viak AS føreslår på vegne av Bergen Kommune v/ Etat for utbygging detaljregulering for eit område ved Bjørgeveien 241 i Fyllingsdalen bydel. Viser til tidlegare planforslag utlagt til offentleg ettersyn 17.04.2021 -01.06.2021, og avgrensa høyring 21.04.2022 - 15.05.2022. 

Planforslaget er tilgjengeleg i det digitale planregisteret til kommunen: www.arealplaner.no/bergen4601. 

Etter den avgrensa høyringa har det blitt gjort endringar i forslaget. Etter vurdering av fagetaten kan ei ny høyring avgrensast til aktuelle råka parter og den må ikkje gjennomførast som ordinært offentleg ettersyn. 

Foreslegne endringar går fram av varslingsbrev datert 26.08.2022 og plandokumenta elles.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad