Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 15.10.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20555
Arealplan-ID: 61200000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydeler: Arna, Åsane

Arna og Åsane bydeler. Hovedformål: Samferdsel. Vedtatt arealplan.

Om planforslaget

Bergen bystyre vedtok 22 juni 2022, sak 180/22, Kommunedelplan med konsekvensutredning E16/E39 Arna-Vågsbotn–Klauvaneset. På strekningen Vågsbotn - Klauvaneset skal det reguleres 4-felts veg i lang tunnel under Veten (alt. N1). Det skal «fysisk legges til rette slik at det er mulig å etablere tungbil-felt i begge retninger. Fremkommelighet for kollektivtransport skal prioriteres fremfor fremkommelighet for øvrig motorgående transport». 

Kobling mellom ny hovedveg og lokalveg skal samles i Vågsbotn (kryssprinsipp A). Vedtaket forutsetter at ved detaljregulering av krysset skal det «arbeides for å redusere omfanget/konsekvenser i Vågsbotn. 

Sør for Vågsbotn er det kun kryssområdet ved Asko i Arna som er vedtatt. Mellom kryssområdet i Vågsbotn og kryssområdet i Arna er det altså ikke gjort et trasévalg.

Det er ikke klagemuligheter på vedtatt kommunedelplan. 

Saksdokumenter: