Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.09.2022
Saksnummer: 2022-13502
Arealplan-ID: 63190000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med EPH 2 AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra EPH2 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor reguleringsplan for Espehaugen, samt kommunedelplan BLÅE, begge vedtatt av Bergen bystyre i 2017. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i reguleringsplanen.