Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.09.2022
Saksnummer: 2020-100586
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Boasson eiendom AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Boasson AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan for Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020 i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.