Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.09.2022
Saksnummer: 2021-85765
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Ytrebygda

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Kokstadveien 42 AS og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra Kokstadveien 42 AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Kokstad Øst, vedtatt av Bergen bystyre den 24.06.2020, i sak 213/20. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.