Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.09.2022
Merknadsfrist: 29.09.2022
Saksnummer: 2022-56687
Arealplan-ID: 70010000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda. Gnr.120, bnr 113. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022-20595. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Ard Arealplan AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS foreslår på vegne av Boligsenteret Prosjektutvikling AS, detaljregulering for et område på Råstølen i Ytrebygda bydel. 

Planforslagets hovedformål er boligbebyggelse. Viser til tidligere planforslag utlagt til offentlig ettersyn 07.08.2021 – 21.09.2021. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Etter Plan og bygningsetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn.

Foreslåtte endringer fremgår av varslingsbrev datert 01.09.2022, samt øvrige plandokumenter.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad