Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 14.09.2022
Merknadsfrist: 01.11.2022


Status: Offentlig ettersyn - plan

Forslag til Naturstrategi er på høring. Frist for å komme med innspill er 1. november.

Visjonen i Naturstrategi for Bergen er at Bergen sikrer naturen plass og styrker naturen i byen. Strategien handler om både skog, fjell, parker og vann. Dette er arealer som er viktig for både naturmangfold, rekreasjon, karbonlager og jordbruk, og vi finner disse arealene både i og utenfor den tettbygde byen.  

Naturstrategien viser hva som er de overordnede målene for naturen i Bergen og hvilke satsingsområder vi har for å nå målene. Målene handler om at Bergen skal ha gode levekår for dyr og planter som hører til her, og at alle bergensere kan ha daglig kontakt med natur.

Mer informasjon finner du på temasiden for naturstrategien. Utfyllende informasjon om høringsperioden finnes under fanen “Gi innspill” på temasiden. 

Send innspill

Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2022.

Innspill sendes på e-post til bymiljoetaten@bergen.kommune.no, merk e-posten med saksnummer 2020/97635. 

Merk at høringssvar er offentlige etter offentleglova. 

Saksdokumenter

Saksframstilling og flere vedlegg til strategien er tilgjengelig i byrådssaken