Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 19.11.2022
Merknadsfrist: 10.01.2023
Saksnummer: 2022-56745
Arealplan-ID: 70630000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Fana

Fana, gnr. 97, bnr. 1 m.fl. Hovedformål: Nytt plangrunnlag for det eksisterende næringsområdet i Rådalen. Type plan: Offentlig områdereguleringsplan.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer. Riktig saksnummer du skal forholde deg til på denne saken er 2022/20651.

Om planforslaget

Plansituasjonen for næringsområdet i Rådalen skal fornyes, basert på rammene i kommuneplanens arealdel. Viktige målsettinger er bl.a. gode rammer for etterdrift av tidligere deponiarealer, samfunnsriktig bruk av etablerte områder for kommunalteknikk og næring, tilrettelegging for karbonfangst, bedre vilkår for gående og syklende, videreføring av idrettsareal og landbruksareal og etablering av gode buffersoner mot omgivelsene. Kommunen vil legge til rette for lokal medvirkning underveis i planprosessen.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:


Byrådssak 1310/21 - møtedato 07.10.21


Byrådssak 1280/22 - møtedato 06.10.22

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill