Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 17.09.2022
Merknadsfrist: 01.11.2022
Saksnummer: 2022-56678
Arealplan-ID: 70610000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 168, bnr. 2009, mfl. Hovedformål: Bolig for studenter. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022-20586. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Ard Arealplan AS foreslår på vegne av Stoltzen Eiendom AS detaljregulering for et område i Sandviken i Bergenhus bydel.

Planforslagets hovedformål er bolig for studenter. Studentbolig er ikke et reguleringsformål etter plan- og bygningsloven, studentbolig må reguleres til ordinært boligformål. Studentboligene skal eies og driftes av Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen). Endringen gjelder hovedsakelig den delen av eksisterende bygg som er en næringsseksjon som går over byggets første til femte etasje. Viktige tema i planprosessen har vært støy, uteoppholdsareal, parkering, renovasjon og hvorvidt tomten er egnet til formålet.

Plan- og bygningsetaten besluttet at planforslaget ikke skulle legges ut til offentlig ettersyn med bakgrunn i at støysituasjonen og mangel på stille side tilsier at boligformål for studenter ikke kan anbefales. Foreslått mengde og kvalitet på uteoppholdsareal kan heller ikke anbefales. 

Byrådet innstilte til utvalget om at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Utvalget vedtok i møte 14.06.2022 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad