Gå tilbake til:
Du er her:

Samlinger om skriftlig eksamen 2023

Her finner du filmene om nye skriftlige eksamensformer våren 2023.

Skriftlig eksamen

Endringer i skriftlig eksamen

Udir har lagt ut nye eksamensoppgaver for våren 2023 som er tilpasset LK20.  Det blir et helt nytt prøvegjennomføringssystem som for eksamen og en helt ny påloggingsside for elever. 

Vi anbefaler at skolene gjør seg kjent med de nye eksamensoppgavene allerede nå. Samling 2 om  eksamen dreier seg om skriftlig eksamen. Det blir også laget tre filmer om vurdering og skriftlig eksamen i matematikk, norsk og engelsk. Vi anbefaler skolene til å se disse filmene som blir lagt til som lenke under.

  • Udir har vedtatt at våren 2023 blir matematikkeksamen to-delt, men eksamen blir likevel etter LK20. Del 1 i matematikk er uten hjelpemidler (skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt og nødvendig). Del 1 på eksamen varer i inntil en time. Hele eksamen i matematikk varer i 5 timer.

Skriftlige eksamensdatoer våren 2023:

  • 12.mai kl. 09.00 -opplysning om trekkfag
  • 22.mai eksamen matematikk
  • 23.mai eksamen engelsk
  • 24.mai eksamen i norsk hovedmål
  • 25.mai eksamen i norsk sidemål

Det er ingen obligatorisk forberedelsesdag i matematikk, men det anbefales at skolen selv organiserer dette. 

Filmer om ny eksamen:


Filmene krever at filen lastes ned på egen PC.
Ny eksamen i engelsk
Ny eksamen i norsk
Ny eksamen i matematikk

Statsforvaltaren – problemstillinger om klage på vurdering

Statsforvaltaren vurdering og klagebehandling