Gå tilbake til:
Du er her:
Bygging av snuplass er godt i gang.
Bygging av snuplass er godt i gang. På utsiden av den hvite linjen skal det bygges fortau.
Bilde: Esmat Hikmati

Hordvikneset snuplass

Bymiljøetaten er godt i gang med bygging av snuplass i Hordvikneset i Åsane. Nå gjenstår det å få lagt fortau rundt snuplassen.

Bymiljøetaten jobber med å etablere en avstigningsplass i Hordvikneset, i tilknytning til idrettsplassen ved kryss i Midtre Prestavegen. 

I tillegg til at veien er tilknyttet idrettsplassen, ligger tiltaket også like ved en barneskole. Her er det mange barn og unge som går til skolen. Etter vi er ferdig med oppgraderingen blir det lettere å slippe av og plukke opp skolebarn før og etter skoletid.

Slik det så ut før bygging: tett skog.
Før: Skogen er nå ryddet og bygging av snuplass nærmer seg ferdig.
Bilde: Esmat Hikmati.
Illustrasjon over hvordan snuplassen vil se ut.
Det rosa er fortau. De blå firkantene er returpunkt for gjenvinning.
Bilde: Sweco

Prosjektet ble igangsatt etter innspill fra Trafikksikkerhetsplanen for Bergen. Etat for idrett har planer om å oppgradere den gamle grusbanen til ny kunstgressbane i fremtiden. 

Vi startet bygging av avstigningsplass i desember 2022, og prosjektet skal etter planen være ferdig sommeren 2023.