Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Grønn mobilitet

Nymark - gatetun, sykkelvei og mobilpunkt

Bymiljøetaten skal bygge nytt mobilpunkt, sykkelvei og oppgradert gatetun på Nymark. Prosjektet inkluderer ti ladeplasser for elbil, både private og bildelingsbiler.

Oppgradering av linje 10-holdeplasser

Totalt femten holdeplasser langs linje 10 skal oppgraderes. Tiltakene har i hovedsak som hensikt å lette av- og påstigning og gjøre holdeplassene mer synlige og tilgjengelige.

Mobilpunkter

Med mobilpunkter ønsker Bergen kommune å gjøre de smarte, miljøvennlige transportformene mer synlig og tilgjengelig. Det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige transportvalg i Bergen.

Bilfri bydel Møhlenpris

Med pilotprosjektet «Bilfri bydel Møhlenpris» skal vi skape gode byrom og gatemiljø for beboerne. Vi skal tilrettelegge for lek og opphold i gatene ved gradvis å redusere trafikk og parkering.