Gå tilbake til:
Du er her:
Logo med ordenen Mulighetsbanken og Bergen kommune

Mulighetsbanken er en møteplass hvor arbeidssøkere i bergensregionen kan finne inspirasjon, motivasjon, dele kunnskap og bygge nettverk. Det er lagt opp til to arrangement i måneden.

Hva er Mulighetsbanken?

Mulighetsbanken er et tilbud til arbeidssøkende i Bergensregionen. Tilbudet består av aktiviteter som foredrag, workshops og kurs annenhver onsdag (noen unntak grunnet ferie) kl. 09.00-10.00.

Ved å delta på arrangementene til Mulighetsbanken ønsker vi at du skal oppleve kompetanseheving, økt motivasjon og inspirasjon, samt være mer oppdatert på faglige spørsmål og nye arbeidsmetoder.

Mulighetsbanken skal være en arena for å dele råd og inspirasjon for hvordan man kan utvikle egen kompetanse og personlige egenskaper som bedrifter etterspør. Tilbudet er for alle arbeidssøkende, uansett alder, utdanning og arbeidserfaring.

Det er også et mål at bedrifter gjennom Mulighetsbanken kan orientere om ledige stillinger og generelt bidra til å dempe den høye arbeidsledigheten innenfor spesielt utsatte målgrupper.

Målet er at tilbudet skal være med på å gjøre deltakerne bedre rustet til å komme tilbake til arbeidslivet.

Bakgrunn for Mulighetsbanken

Mulighetsbanken har også tidligere vært et tilbud til arbeidssøkere i perioden 2017 frem til 1. januar 2020. Tilbudet har nå startet opp igjen på grunn av at koronakrisen har ført til økt arbeidsledighet.

Bystyret har derfor vedtatt å sette av en million kroner til å relansere Mulighetsbanken.

Mulighetsbanken er et tilbud fra Næringsseksjonen i Bergen kommune. Selve driften og utviklingen av tjenesten blir utført av konsulentselskapet EY etter utlyst konkurranse.

I denne omgang vil tilbudet være tilgjengelig september 2020 til ut august 2021.

Mulighetsbanken på internett

Du finner mer informasjon om Mulighetsbanken og arrangementene den tilbyr her:

Mulighetsbankens nettside