Gå tilbake til:
Du er her:
Biblioteksplassen Bilde: Kari Ingvaldsen

Biblioteksplassen ligger sentralt i et av byens travleste gangarealer mellom Hovedbiblioteket, Bergen storsenter, Lohne Sølvvarefabrikk og brofoten til Nonneseter kloster.

Hovedinngangen til Biblioteket.
Hovedinngangen til Biblioteket.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Området preges av stor gangtrafikk til og fra busstasjon, bygarasjen, jernbanestasjonen, bybanestopp og til Bergen storsenter. Etter siste utvidelse av hovedbiblioteket i 2011, ble hovedinngangen til biblioteket endret fra Strømgaten til Biblioteksplassen og behovet for en oppgradering av plassen ble mer påkrevet.

Den opprustede biblioteksplassen er et flott byrom til glede for byens innbyggere. 

Historisk grunn inspireres av bøker

Biblioteksplassen, inngang til bibliotekets underetasje.
Biblioteksplassen, inngang til bibliotekets underetasje.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Det var en utfordring å tilrettelegge plassen for å imøtekomme plassbehov for den store trafikken av gående og syklende, krav til tilkomst for varelevering og ikke minst til universell utforming.

Det nedre området - i nærheten av Storsenterets innganger mener man at det har vært vann tidligere. Denne delen av plassen har derfor fått elementer som trær, fontener, benker og bord.

Dekket på plassen er inspirert av bokhyller. Smale granittheller i ulike fargetoner, og ulike tykkelser er plassert i rekker og skal illustrere bøkene i hyllene i biblioteket.

Trapper er lagt inn for å ta opp høydeforskjeller, stramme opp plassen, og gir retning. Trappene bidrar også til å gi plassen en bedre funksjon og oppdeling.

For å gi best mulig passasje mellom tårnfot og biblioteket er det etablert en mur for å ta opp høydeforskjellen.

Innslag av vann, planter og benker 

Biblioteksplassen mot tårnfoten.
Biblioteksplassen mot tårnfoten.
Bilde: Kari Ingvaldsen

 

Langs fasade av Bergen Storsenter er det anlagt en vannrenne. Vannrennen fungerer både som vannrenne for overvann når det regner og som en liten bekk hvor det pumpes inn vann, slik at det renner også på solrike dager.

Blomster i urner, benker, stoler og bord er satt opp slik at det er tilrettelagt for opphold, nyte solen på de dagene den skinner, og for å slappe av og lese.