Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Her finner du viktige telefonnumre, enten du er i nød, har andre henvendelser til 110-sentralen eller vil snakke med ansatte som har ansvar for ulike fagområder.

Hovednummer til Bergen brannvesen i kontortid: 53 03 00 00
Ved brann og annen ulykke: 110 
Ordinær vakttelefon 110 Vest: 56 12 48 00
Pressetelefon 110 Vest: 56 12 48 63

Pressekontakt Bergen brannvesen

Kommunikasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade: 94507875

Arrangementer

Overingeniør Arne Rødberg, 53 03 03 36 / 97 77 90 23
Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62

Farlig stoff

Branningeniør André Vermedal, 53 03 03 37 / 91 16 28 95

Fyrverkeri / pyroteknisk vare

Branningeniør Marie Svendal Hatlen, 93 67 09 97
Branningeniør Lise Rasmussen Nilsen, 40 80 22 79

Feie- og tilsynstjenester, gebyrer

Saksbehandler Kari Slaatta, 53 03 03 67 / 40 81 23 42

Skorsteiner og ildsteder generelt, vrakpantordning og nedgravde oljetanker

Feiermester Elisabeth Mikalsen 53 03 03 72 / 415 23 514
Feiermester Alexander Nesse 53 03 03 77 / 415 23 518

Plan og regulering, byggesaker

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats (slokkevann/tilkomst til bygg )

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62
Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tunnel

Overingeniør Vibeke Gunstensen, 53 03 03 38 / 92 28 90 94

Tilsyn i bolig - rømningsveier, slokkeutstyr mm.

Overfeiermester Tordis Valskog 53 03 03 64 /415 23 527

Tilsyn i særskilte brannobjekter

Seksjonsleder Ragnhild Østgulen Mortensen, 53 03 03 26 / 94 50 39 62

Alarmtilknytninger

Kundebehandler Kariann Helland Johannessen, 53 03 02 02 / 95 89 41 31

Bålbrenning

Branningeniør Erik Markhus, 53 03 03 39 / 97 77 90 14
Branningeniør Bjørnar Drøsdal, 40 81 99 57

Drift av brannstasjonene - teknisk

Stasjonsmester: 94500403

Utleie av materiell som pumper, slanger 

Stasjonsmester: 94500403

Jobb/personalspørsmål i brannvesenet

HR/HMS-K-leder Trond Knoop, 53030301

Ekstern kursvirksomhet

Kurskoordinator Øyvind Fagermo, 53 03 01 04 / 90 78 05 52

Intern opplæring og øvelser

Kompetansekoordinator Lill Rustad: 53 03 01 03 / 93 28 81 36

Andre direkte kontakter

Brannsjef Janicke Larsen, 47292567 
Kommunikasjonsleder og pressekontakt Trine Sivertsen Sommerlade, 94507875
Varabrannsjef/leder beredskap Frode Bødtker, 94503947
Avdelingsleder 110 Vest Christer Skei, 91856563
Konst. avdelingsleder brannforebyggende avdeling Trond Grindheim, 41523517

Brannstasjonene i Bergen

Hovedbrannstasjonen: 53030120
Arna brannstasjon: 53030160
Fana brannstasjon: 53030170
Laksevåg brannstasjon: 53030180
Sandviken brannstasjon: 53030140
Åsane brannstasjon: 53030150