Gå tilbake til:
Du er her:

Kartleggingsprøvar på 3.trinn

Informasjon om kartleggingsprøvar på 3.trinn hausten 2022.

 

 I perioden 3. - 28. oktober skal det gjennomføres kartleggingsprøver i lesing og regning på 3. trinn. Kartleggingsprøvene er obligatoriske. 

Formålet med kartleggingsprøvene er å hjelpe skolen og lærerne med å fange opp de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte i løpet av de første skoleårene. I tråd med ny læreplan er det utviklet nye kartleggingsprøver for 2022. Prøvene er digitale. Utdanningsdirektoratet samler ikke inn resultatene fra kartleggingsprøvene.

 Resultatene skal ikke brukes til å sammenligne skoler eller kommuner, og sier ikke noe om kvaliteten på skolen eller opplæringen til elevene. Dersom resultatene viser at en elev trenger ekstra oppfølging, skal foresatte få tilbakemelding om resultatene og bli informert om hvilke tiltak skolen setter inn. Elever som er syk eller har annet fravær skal få mulighet til å gjennomføre prøven en annen dag. Vi ber om at dere prøver å unngå å legge lege- og tannlegetimer til gjennomføringsdagene.

Mer informasjon om gjennomføringsdager kommer på ukeplanen til trinnet. Det er to grupper elever som rektor kan vurdere fritak for. Det gjelder elever som enten har: 

• enkeltvedtak om rett til spesialundervisning eller

 • enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring for språklege minoritetar.

 Ta kontakt med avdelingsleder, Gro Hopland, i Vigilo, dersom du tenker at fritak kan være aktuelt for ditt barn. Ta kontakt med avdelingsleder dersom du har andre spørsmål om prøvene eller gjennomføringen.