Gå tilbake til:
Du er her:
To jenter som holder frem sine diplomer for bestått fagprøve.
KOMMUNALE LÆRLINGER: Henriette og Isabel viser stolt frem sine fagbrev i henholdsvis helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Bilde: Kari Ingvaldsen

Legger temaplan for fagopplæring ut til høring

Byrådet legger frem utkast til temaplan for fagopplæring i Bergen kommune til høring. Høringsfrist er 20. mai 2022.

- Fagarbeidernes kompetanse er viktig for kommunens tjenester.  Ungdomskullene blir mindre og det er økt kamp om arbeidskraft, derfor er det helt avgjørende at Bergen kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver og lærebedrift for ungdom som skal velge utdanning og yrke, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Ruth Grung. 

Vil ha flere lærlinger

Lærling følger sykehjemsbeboer
Lærling Maria Hagen sammen med en beboer på Øvsttunheimen sykehjem.
Bilde: ANDREW M. S. BULLER

Byrådet foreslår å øke antall lærlinger til 250 nye per år, og at alle ungdommer i kommunen som har bestått teorien til helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeiderfaget skal få tilbud om læreplass. I dag er Bergen kommune godkjent lærebedrift i 17 fag og høsten 2021 var det ansatt 369 lærlinger i kommunen.  

Planen beskriver fagopplæring som utdanningsvei og presenterer status og utfordringer for Bergen kommune som lærebedrift. Planen legger også frem mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen som lærebedrift skal jobbe i årene som kommer.  

Mål og strategier for planen

De overordnede målene for planen er at Bergen kommune skal:

  • utdanne faglært arbeidskraft for å sikre god rekruttering og kvalitet i de kommunale tjenestene i fremtiden. For å nå målet bør totalt antall lærlinger totalt tilsvare 10 prosent av antall fagarbeidere i kommunen.
  • gi tilbud om fagopplæring for at flere skal komme inn i arbeidslivet

Temaplanen presenterer følgende strategier for å nå målene:  

  1. Øke antall læreplasser for å styrke rekruttering av fagarbeidere.
  2. Sikre at flest mulig med lærekontrakt gjennomfører læretiden og består fagprøven.
  3. Bruke fagopplæring for å øke kompetansen til egne medarbeidere uten formell utdanning.
  4. Styrke og utvikle fagopplæringen for å inkludere grupper som har behov for å få innpass i arbeidslivet.

Etter ekstern høring legger byrådet frem en endelig plan for behandling og vedtak i Bergen bystyre.

Slik gir du innspill

Høringsinnspill sendes til postmottak HR konsern: hr@bergen.kommune.no Høringsfrist er 20. mai 2022.

Les byrådssaken

SE OGSÅ: Les sakene fra byrådet 7. april