Om utfylling og bruk

Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan og bygningsloven

Melding om tiltak

Når du sender oss melding om mulig ulovlig tiltak, vil meldingen i utgangspunktet være å regne som offentlig tilgjengelig informasjon. Dette betyr at både eier av eiendommen hvor tiltaket er plassert, og andre som eventuelt ønsker innsyn i saken, vil få tilgang til din kontaktinformasjon og meldingen du har sendt oss.

Du kan velge å skjule kontaktinformasjonen din for alle andre enn kommunen, det vil si å unnta for offentlighet og eiers innsyn. Hvis du velger å unnta meldingen fra offentligheten og eiers innsyn, kan kommunen likevel ta kontakt med deg dersom det er behov for flere opplysninger om de faktiske forholdene. Dette kan være tidspunkt for oppføring, bedre bilder av tiltaket, med mer.

Hvis du velger en helt eller delvis anonym innsending, vil du ikke holdes løpende orientert om fremdrift i saken, men henvises til å eventuelt be om innsyn i saken på lik linje med alle andre, på siden "Bergen kommune – Saksinnsyn"
Jeg ønsker:
Du er selv ansvarlig for at meldingen ikke inneholder opplysninger som egner seg til å identifisere deg.

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?