Om utfylling og bruk

Søknad om serverings-/skjenkebevilling

Søknaden gjelder

Oppgi en kontaktperson som vi kan ha videre dialog med.
Søknaden gjelder (og/eller) * ?
Bevilling * ?

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?