Om utfylling og bruk

Uttalelse om bruksendring/nye boenheter/tilbygg

Generelle opplysninger

NB! Dersom tiltaket medfører arbeid på det utvendige ledningsanlegget, skal skjemaet "Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg" benyttes.
Søker er: *

Veiledning

  • Gjelder kun eksisterende hus
    Ved nye hus må det søkes om forhåndsuttalelse

    Ved bruksendring og/eller etablering av nye boenheter skal det innhentes uttalelse fra Bergen Vann. Vår uttalelse legges ved søknad til Etat for byggesak og private planer.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?