Om utfylling og bruk

Vannmålerinstallasjon - søknad for privatpersoner

Godkjenning

Nye målere har automatisk måleravlesning, Vi ber om at dere godtar at vi henter inn disse dataene. *

Veiledning

  • Det er frivillig å be om vannmåler. Vi ber om kontaktopplysninger for å kunne kontakte huseier, samt motta målerverdier for å kunne fakturere etter forbruk. Det kan være aktuelt å ta ut timesverdier ved tvister og lignende. Data distribueres ikke videre til tredjepart.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?