Om utfylling og bruk

Søknad om inntak i introduksjonsprogram

1.0 Informasjon til søker

Du kan fylle ut skjemaet på norsk eller engelsk. Veiledning på engelsk, arabisk, tiginja og kinyarwandisk finner du under Les mer
1.1 Er du over 55 år? *

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?