Om utfylling og bruk

Meldeskjema for virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheten

?
?

Veiledning

  • Alle virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere må melde fra til kommunen i henhold til forskrift om miljørettet helsevern § 11. Virksomhetene må melde fra ved oppstart og ved vesentlige endringer.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?