Om utfylling og bruk

Meldeskjema for asylmottak

Virksomheten

Kommunen asylmottaket ligger i *

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?