Om utfylling og bruk

Meldeskjema for boblebad

Virksomheten

Veiledning

  • Eiere av alle virksomheter som har boblebad må melde fra til kommunen før oppstart og ved endringer i driften, i henhold til forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu § 6

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?