Om utfylling og bruk

Søknadskjema for tatoveringsvirksomheter

Virksomheten

Veiledning

  • Alle tatoveringsvirksomheter skal være godkjent i henhold til forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter mv. § 5. Dersom det også foretas hulltaking (piercing og lignende) må dettes søkes om på eget skjema. Lokaler som skal brukes til tatoveringsvirksomheter skal være godkjent før de tas i bruk.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?