Om utfylling og bruk

Påslipp av anleggsvann

Eiendom der det skal utføres arbeid/tiltakshaver

Tiltakshaver
Er tiltakshaver også prosjekterende og utførende?

Veiledning

  • Har du husket å bestille VA-ledningskart? Kart fra Bergen Vann i 1:500 med tydelig inntegnet ledningstrasè fra tilknytning på offentlig og ledning helt fram til veggliv skal være vedlagt søknad. Dette kan bestilles via skjemaet Teknisk grunnlagsinfo

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?