Om utfylling og bruk

Tuberkuloseundersøkelse/tuberculosis examination

Personalia innsender

Gjelder for innbyggere i Bergen kommune. Obligatorisk TB undersøkelse må gjøres i den kommunen de er bosatt.
Hvilken ID har du/which ID do you have? *
?
Kjønn/Gender *
Grunn for at du er i Norge/Reason for beeing in Norway *
Legg til flere personer/Add another person

Veiledning

  • English guidance: After filling in all the fields, choose "Kontroller skjema" and "Send inn" on the next page if all the fields are correct.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?