Om utfylling og bruk

Søknad til jobbsjansen

Informasjon

I tillegg til opplysningene du selv gir i denne søknaden henter vi opplysninger som NAV har i sine registre, som for eksempel arbeidstakerregisteret og opplysninger om ytelser du og din ektefelle eventuelt har fra NAV.

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?