Om utfylling og bruk

Søknad om alternativ mottaksplass

Innledning

Før du søker om alternativ mottaksplass i Bergen kommune, ber vi deg lese informasjon på følgende side.

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?