Om utfylling og bruk

Kontaktskjema for Matkort

Info

Her kan du sende inn spørsmål og melde feil angående matkort. Se ellers veiledning for andre henvendelser.
?
?

Veiledning

 • Fødselsnummer eller kontonummer skal ikke oppgis i skjemaet

  Sperring av kort gjøres direkte via selvbetjeningsportalen. Refusjon av saldo tilbakebetales til opprinnelig bankkonto.

  Følgende oppgaver kan du utføre via selvbetjeningsportalen:
  •Fylle på kort
  •Sperre kort
  •Legge til nytt kort
  •Overføre saldo (fra sperret kort)
  •Administrere konto

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?