Om utfylling og bruk

Søknad om skjenkebevilling

Søknaden gjelder

Oppgi en kontaktperson som vi kan ha videre dialog med.
Bevilling *

Veiledning

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?