- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Søknad om faste leietider for skoleåret 2017/18 er 1 april 2017. Leiesøkander utover dette behandles fortløpende. Se skjema neders på siden for utleiereglement og priser.

Om huset

Fana kulturhus ble åpnet 31.oktober 2009 og består av en eldre og en ny bygningsdel på tilsammen ca 2500 m2.


Huset eies og er bygget av Zurhar og Rubb Eiendomsselskap, tegnet av arkitektfirma Bjerk og Bjørge, og leies og driftes av Bergen kommune ved Fana og Ytrebygda kulturkontor.


Kulturhuset er en etterlengtet kulturarena og fungerer som scene både for det lokale frivillige kulturliv og for profesjonelle utøvere/produksjoner innen de ulike kunst og kulturuttrykk.


Kulturhuset ligger ved NesttunSenteret og bygningsmassen består av to deler, en gammel og en ny del som er føyet sammen av en bro over Nesttunelven.

Husets eldre del er tidligere Nesttun Uldvarefabrikk fra ca 1890, nå nyrestaurert og som foruten hovedinngang rommer ungdomsetasjen, lagsetasje og kulturkontor.

Ungdomsetasjen fremstår som et eget ungdomskulturhus i huset, med kafédel, scene, bandrom, studio og flerbruksrom.


Lagsetasjen er rettet mot det frivillige kulturliv i området og rommer foruten tre møterom et større rom som kan benyttes til ulike kulturformål etter behov.

Nybygget er kulturhusets hovedel og består av kultursal, mindre sal og lobby med glassfasade og balkong mot elven og Uldvarefabrikken.


Kulturhuset rommer og enn offentlig utsmykking som består av et veggmaleri i lobby og en glassfrise i gangbro over elven. Førstnevnte er laget av Hilde Kjønniksen og sistnevnte av Stefan Türner. I tillegg rommer huset verk av Alf Rongved og Per Remfeldt, og det er mottatt verk i gave av lokale utøvere.


Kultursalen har sitteplasser til 359 og ståplasser til ca 600 publikummere, og er dimesjonert til å ta imot store og små produksjoner innen ulike kulturuttrykk. Kultursalen har tilstøtende garderobefasiliter for utøvere og publikum, og lagerplass for teknisk utstyr. Småsalen ved siden av er et flerbuksareal som kan romme utstillinger, intimkonserter, seminarer, foredrag og lignende.


Fana kulturhus står for mangfold, bredde og kvalitet, og vi ønsker alle en god opplevelse i huset!


 

Kontaktinformasjon

E-Post
fana-ytrebygda.kulturkontor@bergen.kommune.no
Telefon
55561106
Besøksadresse
Østre Nesttunveien 18
5221 Nesttun Postboks 85, 5852 Bergen
Fana

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter