- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Åsane kultursenter ligger integrert i kjøpesenteret Åsane Storsenter.

Huset ble først tatt i bruk i 1980, og rommet da kinoen Helan og Halvan som var i drift frem til slutten av 1980-tallet. I 1991 ble huset bygget om, og Åsane kulturkontor flyttet inn. Fra 2004 er Arna og Åsane kulturkontor slått sammen til en enhet, og er sammen med Åsane bibliotekfilial lokalisert her - midt i Åsane storsenter.

Åsane kultursenter inneholder flere lokaler av ulik størrelse og utforming, som brukes av grupper og organisasjoner en rekke ulike aktiviteter. Her finnes lokaler til blant annet dans, teater, musikkundervisning, klubb, forestillinger, små konserter, møtevirksomhet, foredrag og andre arrangementer.

Åsane kultursenter er et selvbrukshus på ettermiddagstid, og driften er bygget på et tillitsforhold til brukerne. Det betyr at brukerne selv har ansvar for trivsel, orden, sikkerhet og tilsyn av huset.

Leietakere som leier lokaler utenfor kulturkontorets åpningstid må hente ut nøkkel før arrangementet i kontorets åpningstid: Mandag kl. 12.00 - 15.00, tirsdag til fredag 09.00 - 15.00.

Leiebetingelser, inkludert prisliste, ordensregler osv. finner du i dokumentet nederst på siden.

Se den enkelte ressurs / rom for detaljer.

Lokalene leies ut i hele og halve timer, det vil si fra og til klokken er hel og halv, men ikke kvart på eller ti på halv. 

Kontaktinformasjon

E-Post
arnaogasane.kulturkontor@bergen.kommune.no
Telefon
55 56 71 15
Besøksadresse
Åsane Senter 40
Ulset
Åsane

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter