- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Nordnes bydelshus rommer en rekke ulike aktiviteter og aktører. I første etasje finner du Klosteret barnehage, samt selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin. Andre etasje består av kulturlokaler forvaltet av Bergenhus og Årstad kulturkontor - lokalene er i daglig bruk av en rekke lag og organisasjoner, bl.a. flere kor med fast øvingstid.

OM UTLEIE:

Kulturlokalene i 2. etg leies ut via AktivBy. Det kan inngås avtale om både fast/regelmessig aktivitet (f.eks ukentlige øvelser) og mer sporadisk aktivitet (f.eks enkeltarrangementer). Finn mer info om de ulike rommene ved å klikke deg inn på dem via "Bookbare ressurser" lenger nede på siden. Klikk deretter «Kalender» for å finne/se ledig kapasitet.

Saksbehandling og prissetting av kommunale kulturlokaler følger politiske planer, mål og retningslinjer. Øverst på listen over prioriterte formål er kultur- og fritidsaktiviteter i frivillig/ideell regi. Av målgrupper prioriteres barn, ungdom, seniorer, mennesker med utviklingshemming, og mennesker med psykiske helseplager. 

Kulturlokalene er ubetjente. Dette innebærer at leietakere må selv orientere seg om lokalene, hente nøkler, samt rigge og rydde lokalene selv. Ordensregler/leiebetingelser og branninstruks MÅ leses og følges. Disse finner du under "Dokumenter" lenger nede på siden. Last ned og les gjennom før du sender leiesøknaden.

En godkjent søknad i AktivBy er en bindende leieavtale . Søker bærer selv fullt ansvar for eget arrangement og det som skjer i lokalene i leieperioden. Man må være over 18 år for å inngå avtale. Det skal alltid være tilregnelige voksne personer tilstede under aktiviteten – minst 2 av disse må ha brannvernansvar, dvs har satt seg godt inn i branninstruksen, passer på brannsikkerhet og setter i gang evakuering og andre tiltak ved brannalarm.
 

 

-Priser:

Det er som hovedregel gratis å leie aktivitetslokaler til rene barne-/ungdomsaktiviteter og rene senioraktiviteter, gitt at disse er ikke-kommersielle og i frivillig regi (f.eks i regi av en frivillig organisasjon).  Eksempel er aktiviteter som kor, korps, teatergrupper etc.

Tilsvarende aktiviteter for voksne (26-59 år)  betaler egne subsidierte leiepriser. Ved aktiviteter med blandede aldersgrupper kan det i noen tilfeller innvilges en prosentrabatt på standardsatsene (spør om dette i søknad).

For privatarrangement eller kommersiell aktivitet betales egne priser. 

Se satser lenger nede i teksten - prisliste finnes også under "Dokumenter" lenger nede på siden.

 

OM SØKNADSPROSESSEN OG BOOKING:


Regelmessig/fast bruk:

Det skjer en årlig «hovedtildeling» av regelmessig/fast tid (+ evt faste seminarhelger) hver vår/sommer. Både eksisterende og evt nye leietakere må da søke og inngå ny leieavtale for påfølgende skoleår. Det søkes ved å sende søknad i AktivBy. Eksisterende leietakere som ønsker fornying prioriteres fremfor nye brukere som ønsker samme tid. Søknadsfrist: 1. mai hvert år. Det er også mulig å søke om regelmessig/fast tid på andre tider av året, dersom man finner ledige tidsrom i kalenderen. Det er i all hovedsak hverdager (man-tors) som leies ut til regelmessig/fast bruk.


Sporadisk bruk og enkeltarrangementer:

Søknader behandles fortløpende. Prioriterte formål er kulturarrangementer og andre arrangementer/aktiviteter i regi av frivillige lag/organisasjoner, f.eks konserter, forestillinger, strøksmarkeringer, seminarhelger, etc. Det leies også ut til kurs/konferanser, og privatarrangementer (f.eks barnebursdager). Vi forbeholder oss retten til å si nei til (eller legge begrensninger på) enkelte arrangementer på kveldstid/nattestid av hensyn til bl.a. naboer.


GREIT Å VITE:


- Nøkler til lokalene må hentes/leveres på Bergenhus og Årstad kulturkontor, Kong Oscars gate 54. Kontortid er hverdager 09.00 - 15.00. Ta kontakt for avtale om hentedag. Nøkler skal leveres inn igjen første virkedag etter endt leieforhold (om ikke annet er avtalt).

- Kulturlokalene er i første rekke tilpasset ulik kultur- og fritidsaktivitet for barn og unge og frivillige lag/organisasjoner. De leies ut "slik de er". Les informasjonen i Ordensregler/leiebetingelser nøye før bruk.

- Tillatte tidsrom for leie er: Mandag til torsdag + søndag kl 07.00 - 23.00. Fredag (natt til lørdag) og lørdag (natt til søndag) kl 08.00 – 01.30. Utover disse tidsrommene skal leietakere ikke oppholde seg i lokalene - selv ved sammenhengende leie over flere dager.

- Nordnes bydelshus ligger tett på boligbebyggelse. Ved leie kveldstid kreves det at leietaker tar hensyn til naboer og nærmiljø når det gjelder lydnivå/støy. Balkong skal ikke benyttes til opphold etter kl 23.00.

- Alle gjenstander/eiendeler blir satt igjen på leietakers egen risiko.

- Renhold utføres en gang pr dag, mandag til og med fredag. Det blir ikke utført renhold lørdag og søndag. Om du skal ha et helgearrangement der du er avhengig av at lokalene er nyvaskede, må du reservere lokalene fra fredag morgen.

- Alle leietakere skal rydde etter seg og koste gulv. Søppel skal av leietaker kastes i bossug (borti gaten v/parkering venste side. Mot nord/akvariet). Denne åpnes med chip.

- Kjøkkenet er ikke et produksjonskjøkken, det er et kjøkken primært for lag og organisasjoner. Det er ikke oppvaskmaskin, men steamer.

 
 

Dette er kun et utdrag fra leiereglementet. Se fullstendige leievilkår/ordensregler + branninstruks! Disse ligger under "Dokumenter" lenger nede på siden.

 

PRISLISTE:

-Om satsene:

Timepris betales ved all sporadisk leie, f.eks ved enkeltarrangementer.

Fast leie (pris per gang) betales ved regelmessige aktiviteter over minimum 8 ganger per semester. Veil. timeantall per gang: 3 timer.

Hel helg = leie fre – søn (dersom ledig).

 

-Frivillige organisasjoner/grupper*:

Per time: 300,- / 250,-. (Storsal/øvrige rom)
Fast leie: 450,- / 350,- per gang. (Storsal/øvrige rom)
Hel helg: 3500,- / 2500,- (Storsal/øvrige rom)

*målgruppe voksne (26-59 år). Ved målgruppe barn/unge el. senior gis det som regel gratis leie.

 

- Privat barneselskap (målgruppe 4 - 15 år):

 550,- per arrangement (maks én dag/ettermiddag/kveld)

NB! Deltakere/målgruppe må være i all hovedsak barn/unge, f.eks vennefest/klassefest. Ved private familiefeiringer henvises det til satser for øvrige privatarrangement.

 

Privat dåpsfeiring/navnefest, konfirmasjon, minnestund::

3500,- per arr. (hel helg)

 

-Andre private familiemarkeringer som bryllup og runde dager**:

5000,- per arr (hel helg).

**fra 40-årsdager og "oppover".

 

-Annet i privat eller kommersiell regi:

Per time: 400,- / 350,-. (Storsal/øvrige rom)
Fast leie: 650,- / 550,- per gang. (Storsal/øvrige rom)
Hel helg: 6500,- / 5500,- (Storsal/øvrige rom)

 

Er du usikker på hvilken pris som gjelder for deg?  Ta kontakt! 

Kontaktinformasjon

E-Post
kulturkontor.bergenhus-aarstad@bergen.kommune.no
Telefon
55 56 92 10
Besøksadresse
Klosteret 2
5005 Bergen
Bergenhus

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter