- Søk ledig tid/informasjon om hva som skjer
Beskrivelse

Nordnes bydelshus rommer en rekke ulike aktiviteter og aktører. I første etasje finner du Klosteret barnehage, samt selskapslokaler og kjøkken tilhørende Klosteret mat og vin. Andre etasje består av kulturlokaler forvaltet av Bergenhus og Årstad kulturkontor - lokalene er i daglig bruk av en rekke lag og organisasjoner, bl.a. flere kor med fast øvingstid.
Huset kan leies av lag og organisasjoner til kulturaktiviteter for barn og unge. Det leies også ut til private / lukkede sammenkomster.

Mer info:

Kari Sandtorv

Epost: kari.sandtorv@bergen.kommune.no

Tlf: 55 56 42 12 / 48072432

 

Kontaktinformasjon

E-Post
kari.sandtorv@bergen.kommune.no
Telefon
55 56 4212 / 48072432
Besøksadresse
Klosteret 2
5005 Bergen
Bergenhus

Bookbare ressurser

Brukere av bygg/anlegg

Dokumenter