Siste nytt

Ny rapport om ungdoms fritidsvaner

Kulturkontorene har spurt ungdom hva de egentlig vil, hvordan vil de helst bruke fritiden sin og hvordan en kan nå frem til de med informasjon. Resultatet av kartleggingen ble presentert torsdag.

Les mer (17.02.2017)

Inviterer til innspillskonferanse for ny amatørkulturplan

Bergen kommune inviterer aktører fra det frivillige kulturlivet til innspillskonferanse for Amatørkulturplanen 2018-2027.

Lørdag 11. mars (15.02.2017)

Se våre tilbud for barn og unge i vinterferien

Kommunen har en rekke tilbud for barn og unge som vil ha en aktiv vinterferie - både for utendørs og innendørs aktiviteter.

Les mer (17.02.2017)

Husk frist for å gi innspill til bybaneplaner

Fristen for å sende inn merknader til planene for Bybanen til Fyllingsdalen er 21. februar.

Frist 21. februar

Maria Molden blir byarkitekt i Bergen

Maria Molden (51) er ansatt som byarkitekt. Ansettelsen av Molden er første steg i oppbyggingen av en byarkitektetat i Byrådsavdeling for byutvikling.

Les mer (17.02.2017)

Ikke mulig å søke vrakpant ennå

Byrådet ønsker å utvide vrakpantordningen med 50 millioner kroner. Dette må endelig besluttes av bystyret, før det blir mulig å søke.

Les mer (16.02.2017)

Gir råd til kreftpasienter

Over 1500 bergensere får kreft årlig. Kommunen har tre kreftkoordinatorer som kan gi råd til deg som har fått en diagnose.

Les mer

Godt regnskap gir utvidet ovnpant

Bergen kommune hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på 259 millioner kroner og et netto driftsresultat på om lag 1,1 milliarder kroner. Byrådet foreslår å bruke 50 millioner kroner til pant på gamle vedovner.

Les mer (15.02.2017)

Søk tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

Nå kan du søke om midler til tiltak som skal motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Les mer (11.11.2016)

Kommunetorget uke 8

Denne uken får du informasjon om hvor du kan sjekke eiendomsskattelistene. Du kan også lese om hva kommunens kreftkoordinatorer kan hjelpe kreftpasienter med.

Les mer (16.02.2017)

160 sykkelambassadører for barn og unge

160 ansatte i barnehager og skoler er klare for å gjøre en innsats. De har vært på inspirasjonssamling om sykling og Sykkel-VM.

Les mer (15.02.2017)

Her er sakene fra byrådet 16. februar

Aktuelle saker er tilskudd mot barnefattigdom og justering av takster i bomringen på grunn av inntektsbortfall.

Gå til oversikt (16.02.2017)

Sakene til byrådet 23. februar er klare

Aktuelle saker er bompengefinansieringen av Sotrasambandet, bosetting av flyktninger i 2017 og omgjøring til sykehjemsplasser på Metodistkirkens alders- og sykehjem.

Gå til oversikt (15.02.2017)

Former et ungdomshus vi drømmer om

De voksne lytter når Lena, Robin og Hanne fra Tertnes videregående forteller hvordan de vil ha tilbudet til unge i Bergen.

Les mer (16.02.2017)

Glass blir til gang- og sykkelveg på Skeieveien

Over den gamle bossfyllingen i Rådalen bygger Bymiljøetaten en 500 meter lang og tre meter bred gang- og sykkelveg ved hjelp av resirkulert, varmebehandlet glass.

Les mer (15.02.2017)

Abonnér på nyhetsbrev

Klikk for å abonnere på nyhetsbrev

Publikasjoner

Klikk for å se publikasjonene til Bergen kommune

Innbyggeravisen "Bergenseren", "Kommunetorget" og andre trykksaker fra Bergen kommune.
Les kommunens publikasjoner

Aktuelle tema

Du kan bidra til bedre luftkvalitet

Luftkvalitet

Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

Illustrasjon fra forsiden på barnehagebruksplanen

Barnehagebruksplan

Informasjon om barnehagebruksplanen for barnehager i Bergen kommune.

Logoen til Smart Omsorg

Smart omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Politisk agenda