Kunngjøringer

SØK ETTER KUNNGJØRING:
VELG KUNNGJØRING:
Om kategoriene

Kunngjøringsoversikt

 • 132 funnet
 • Grønskjeret

  Gnr. 186, bnr. 143 mfl. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201323275
   Planarkiv: 63910000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Kalfarveien, Gamle Betanien

  Gnr 166, bnr 1764 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201516380
   Planarkiv: 64650000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Knutepunkt Sandsli

  Gnr 116, bnr 86 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201221859
   Planarkiv: 63440000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Glasskaråsen Vest

  Gnr. 209 bnr. 682 mfl.. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 15.02.2017
   Merknadsfrist: 08.03.2017
   Saksnummer: 201628524
   Planarkiv: 16620001

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Holtaåsen

  Gnr.119,bnr.75 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.02.2017
   Saksnummer: 201214995
   Planarkiv: 62540000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Brennhaugen vest

  Gnr.13 bnr. 629 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201525121
   Planarkiv: 64800000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Fredlundveien

  Gnr. 18 bnr. 350 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201422371
   Planarkiv: 64110000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Liakroken

  Gnr. 207 Bnr. 210 mfl. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201627462
   Planarkiv: 3690302

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Liavegen

  Gnr. 207 bnr. 59 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201507150
   Planarkiv: 64420000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Bankvegen 9

  Gnr. 307 bnr. 44 mfl. Hovedformål: fortau

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 02.02.2017
   Saksnummer: 201635434
   Planarkiv: 16060000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planoppstart Bydel: Arna
 • Fana Stadion

  Gnr. 119 bnr. 3, 35, Rå, del av Fana stadion.Hovedformål: Idrett

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 28.01.2017
   Saksnummer: 201400874
   Planarkiv: 63780000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Osbanen og Fanavegen, sykkelstamveg

  Gnr. 40, bnr. 1714.Endring av forslag til arealplan. Begrenset høring.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 23.01.2017
   Saksnummer: 201223120
   Planarkiv: 62870000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Håkonshella boliger, felt B11A

  Gnr. 129 bnr. 522. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.01.2017
   Saksnummer: 201405547
   Planarkiv: 16050003

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Laksevåg
 • Indre Arna Barnehage

  Gnr 287 bnr 57 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.01.2017
   Saksnummer: 201221752
   Planarkiv: 63010000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Arna
 • Alvøen/Ellingshaugen

  Gnr. 130, bnr. 34. Omregulering fra barnehage til boliger.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.01.2017
   Saksnummer: 201501527
   Planarkiv: 64320000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Ny kollektivterminal og grønnstruktur ved Storavatnet

  Gnr. 123, bnr. 271 mfl. Nytt kollektivknutepunkt/terminal ved Olsvikskjenet.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.01.2017
   Saksnummer: 201636271
   Planarkiv: 64550000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planoppstart Bydel: Laksevåg
 • Bybanen Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 3 Mindemyren-Spelhaugen

  Planforslag for delstrekning 3, Mindemyren sør- Spelhaugen er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201427721
   Planarkiv: 64050000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Bergenhus, Fana, Årstad
 • Bybane Sentrum–Fyllingsdalen. Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten

  Planforslag for midlertidig endeholdeplass i Kaigaten er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201605796
   Planarkiv: 64840000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad

  Planforslag for delstrekning 1 fra Nonneseter til Kronstad er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201423440
   Planarkiv: 64040000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 2 Mindemyren

  Planforslag for delstrekning 2 Mindemyren er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201508132
   Planarkiv: 64860000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bønes/Våkleiven

  Gnr. 20 bnr. 1214 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201519391
   Planarkiv: 64770000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Godsterminalen på Nygårdstangen

  Gnr. 166 bnr. 952 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201211124
   Planarkiv: 64820000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Helgeseter boliger

  Gnr.7 bnr. 15 mfl. Hovedformål bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201400479
   Planarkiv: 63760000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Langerekkja boliger - leilighetsbygg

  Gnr. 287 bnr. 941 mfl. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201312645
   Planarkiv: 63290000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Område Skiparviken

  Gnr 40 bnr 20. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201323567

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Råstølen sykehjem

  Gnr. 120, bnr 452 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201416760
   Planarkiv: 64100000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Trollskogen barnehage

  Gnr. 199, bnr. 174 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201506034
   Planarkiv: 64350000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Øvre Fyllingsveien

  Gnr. 154 bnr. 126 mfl.Hovedformål: Idrettsanlegg

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 17.12.2016
   Saksnummer: 201529579
   Planarkiv: 64880000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Sandslikrysset

  Bergen kommune har fremforhandlet to utbyggingsavtaler med Statens vegvesen og Sandslihaugen 30 AS, samt Sandslimarka 251 ANS, Sandsligården 2 KS og Sandsligården KS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 10.12.2016
   Saksnummer: 201602939
   Planarkiv: 61500000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Igangsetting - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Falsens vei

  Gnr. 159 bnr. 396 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201533931
   Planarkiv: 64960000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Litlebotn

  Gnr. 123, bnr. 2 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201527761
   Planarkiv: 63720000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Paradis Hage

  Gnr 13, bnr. 143.Hovedformål: kombinert bebyggelse og anlegg, i hovedsak bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201432008
   Planarkiv: 64230000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Kokstadvegen

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 26.11.2016
   Saksnummer: 201607991
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda
 • Lyngbøveien

  Gnr. 149, bnr. 1139. Trafikksikringstiltak for deler av kommunal vei.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.11.2016
   Saksnummer: 201516982
   Planarkiv: 64830000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Inngått utbyggingsavtale for Lyderhornslien sør

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17- 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS, jf Byrådsvedtak den 23.4.2015, sak 1129/15.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.10.2016
   Saksnummer: 201418300
   Planarkiv: 18630001

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Laksevåg
 • Møllendalsveien

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Møllendalsveien 40 AS (BIR)

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.10.2016
   Saksnummer: 200720658
   Planarkiv: 19530000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydeler: Bergenhus, Årstad
 • Fastsatt planprogram for Mulebanen

  Gnr. 168, bnr. 563, mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 29.09.2016
   Saksnummer: 201316458
   Planarkiv: 64180000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Bergenhus
 • Fastsatt planprogram for Myrdal idrettspark

  Gnr. 188 bnr. 492 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.08.2016
   Saksnummer: 201511171
   Planarkiv: 64430000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Åsane
 • Kokstadveien

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Kokstadveien 50 AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.08.2016
   Saksnummer: 201607991
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Statsminister Michelsensvei

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med DESYVFJELL AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.06.2016
   Saksnummer: 201501943
   Planarkiv: 62570000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana
 • Fastsatt planprogram for Arna Jordsorteringsanlegg

  Gnr. 299 bnr. 13 og gnr. 300 bnr. 3 mfl.

 • Inngått avtale for Bjørgeveien

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4, 3. ledd kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Backer Bolig AS og Hordaland Fylkeskommune v/Statens Vegvesen, jf Byrådsvedtak den 11.2.2016, sak 1049/16.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.04.2016
   Saksnummer: 201404953
   Planarkiv: 18840000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Fyllingsdalen
 • Inngått avtale for Sandviksbodene 78c – 80

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 - 4, 3. ledd kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Sandviksboder 78 AS, Elsesro Brygge AS, Lemkuhl Utvikling AS og Sandviken Eiendom AS, jf Byrådsvedtak den 18.2.2016, sak 1060/16.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.04.2016
   Saksnummer: 201107097
   Planarkiv: 60390000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Bergenhus
 • Sandslikrysset

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Statens vegvesen, Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 02.04.2016
   Saksnummer: 201415369
   Planarkiv: 62150000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda
 • Fastsatt planprogram for Indre Arna

  Gnr 286 287 og 301. Fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Indre Arna.

 • Del av Søreide sentrum

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og Linnto AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 17.01.2016
   Saksnummer: 201416672
   Planarkiv: 60030000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Ytrebygda
 • Fastsatt planprogram for Lehmkuhlboden

  Gnr. 168 bnr. 1944 mfl. Byrådet har fastsatt planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.01.2016
   Saksnummer: 201427344
   Planarkiv: 64290000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Bergenhus
 • Sandslikrysset

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Statens vegvesen og Sandsliveien 90 AS og Sandsli Vest AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.01.2016
   Saksnummer: 201415369
   Planarkiv: 62150000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Gangbro og utbedring av kryss i Bjørgeveien

  Bergen kommune har framforhandlet utbyggingsavtale med Backer Bolig AS og Hordaland fylkeskommune ved Statens Vegvesen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.12.2015
   Saksnummer: 201404953
   Planarkiv: 18840000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fyllingsdalen
 • Kanalveien næringsbygg as

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Kanalveien næringsbygg as.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.11.2015
   Saksnummer: 201518762
   Planarkiv: 19400000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Årstad
 • Inngått utbyggingsavtale for Inndalsveien 5 -7.

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune og JM Norge AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.11.2015
   Saksnummer: 201434397
   Planarkiv: 19200000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Inngått avtale Bydel: Årstad
 • DEL PÅ: