Kunngjøringer

SØK ETTER KUNNGJØRING:
VELG KUNNGJØRING:
Om kategoriene

Kunngjøringsoversikt

 • 159 funnet
 • Brann Stadion, reguleringsplan

  Gnr. 162 bnr. 1224 mfl. Hovedformål: Bolig (studentbolig)

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 24.06.2017
   Saksnummer: 201620540
   Planarkiv: 65160000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Espehaugen, detaljregulering

  Gnr. 107 bnr 141,537 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 17.06.2017
   Saksnummer: 201214843
   Planarkiv: 63190000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Myrdal idrettspark

  Gnr. 188 bnr. 492 mfl. Hovedformål: Idrettsanlegg

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.06.2017
   Saksnummer: 201511171
   Planarkiv: 64430000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Villa Fredheim, reguleringsplan

  Gnr. 162 bnr. 75 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 20.05.2017
   Saksnummer: 201619435
   Planarkiv: 65210000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Kokstadvegen

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Automobil Holding AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.05.2017
   Saksnummer: 201626201
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Ytrebygda
 • Sandsliparken, boliger, reguleringsplan

  Gnr 116 bnr 228 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 13.05.2017
   Saksnummer: 201432413
   Planarkiv: 64470000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Liland, Birkeland Øvre. Kokstad øst.

  Del av gnr 111, 114 og 34. Hovedformål: Nærings- og kontorområde

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.05.2017
   Saksnummer: 200914440
   Planarkiv: 61130000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Nedre Nygård, deler av kvartal 16 c

  Gnr 164 bnr 948 mfl. Hovedformål: Næring/bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.05.2017
   Saksnummer: 201535322
   Planarkiv: 65060000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Tertnesveien institusjon, reguleringsplan

  Gnr 209 bnr 464 mfl. Hovedformål: offentlig institusjon

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.05.2017
   Saksnummer: 201322612
   Planarkiv: 63710000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Vollavegen boliger

  Gnr 287 bnr 942 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.05.2017
   Saksnummer: 201415757
   Planarkiv: 64190000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Arna
 • Solbø og Høghaugen boligområde

  Detaljreguleringsplan for Solbø og Høghaugen boligområde Gnr. 121, bnr. 23 og 359 m.fl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 29.04.2017
   Saksnummer: 201426576
   Planarkiv: 64250000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Bontelabo 2 - Reguleringsplan

  Gnr/bnr 167/899 m.fl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 22.04.2017
   Saksnummer: 201124816
   Planarkiv: 62290000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Bergenhus
 • Barnehage, Sletten,

  Gnr/bnr 160/180 m. fl

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201221950
   Planarkiv: 63690000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Eikeveien

  Gnr. 15 bnr. 169 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201318997
   Planarkiv: 63630000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Kong Oscars gate

  Gnr/bnr 166/520 m.fl. Hovedformål bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201601366
   Planarkiv: 65170000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Midtunvegen omsorgsboliger.

  Gnr 43 bnr 53 mfl.Reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201426586
   Planarkiv: 64500000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Wergelandsalleen, Reguleringsplan

  Gnr. 13, bnr. 213 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201314542
   Planarkiv: 63360000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Åsane, gnr. 209, bnr. 184 m.fl., Tertnes videregående skole, Mindre reguleringsendring

  Planforslaget er for et område i Åsane bydel, ved Tertnesveien, sørvest for Åstveit ungdomsskole.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 01.04.2017
   Merknadsfrist: 23.04.2017
   Saksnummer: 201533198
   Planarkiv: 6960016

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Mildevegen, gang og sykkelvei

  Ytrebygda, Gnr. 102, Bnr. 2 m.fl., Mildevegen, gang- og sykkelvei, Reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.03.2017
   Saksnummer: 201118762
   Planarkiv: 62010000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Dreggekaien

  Gnr 167 bnr 1570 mfl. Offentlig ettersyn

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.03.2017
   Saksnummer: 201427345
   Planarkiv: 64950000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Dyrhaugen

  Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Townhouse Skjold AS.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201634119
   Planarkiv: 63960000

  • Kategori: Utbyggingsavtaler Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale Bydel: Fana
 • Stølsflaten

  Gnr.40, bnr.378.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201533973
   Planarkiv: 64910000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Unnelandsvegen

  Gnr. 290, bnr. 21.Hovedformål: konsentrert småhusbebyggelse

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201518977
   Planarkiv: 64700000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Øvre Tellevik

  Gnr. 176 bnr. 29 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201433729
   Planarkiv: 64340000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Simonsviken næringspark

  Gnr. 149, bnr. 4 mfl. Fastsatt planprogram

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 09.03.2017
   Saksnummer: 201419106
   Planarkiv: 64150000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planprogram Bydel: Laksevåg
 • Arna Jordsorteringsanlegg

  Gnr. 299 bnr. 13 og gnr. 300 bnr. 3 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.03.2017
   Saksnummer: 201433988
   Planarkiv: 64280000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Stendafjellet masseuttak og avfallsdeponi

  Gnr.97 bnr.1. Hovedformål: Kombinert bebyggelse- og anleggsformål

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.03.2017
   Saksnummer: 201207163
   Planarkiv: 62930000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelvei

  Gnr 13, bnr 1132.Hovedformål: Offentlige trafikkområder

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.03.2017
   Saksnummer: 201614749
   Planarkiv: 65020000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Grønskjeret

  Gnr. 186, bnr. 143 mfl. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201323275
   Planarkiv: 63910000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Kalfarveien, Gamle Betanien

  Gnr 166, bnr 1764 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201516380
   Planarkiv: 64650000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Knutepunkt Sandsli

  Gnr 116, bnr 86 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201221859
   Planarkiv: 63440000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Glasskaråsen Vest

  Gnr. 209 bnr. 682 mfl.. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 15.02.2017
   Merknadsfrist: 08.03.2017
   Saksnummer: 201628524
   Planarkiv: 16620001

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Holtaåsen

  Gnr.119,bnr.75 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.02.2017
   Saksnummer: 201214995
   Planarkiv: 62540000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Ytrebygda
 • Brennhaugen vest

  Gnr.13 bnr. 629 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201525121
   Planarkiv: 64800000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Fredlundveien

  Gnr. 18 bnr. 350 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201422371
   Planarkiv: 64110000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Årstad
 • Liakroken

  Gnr. 207 Bnr. 210 mfl. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201627462
   Planarkiv: 3690302

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Åsane
 • Liavegen

  Gnr. 207 bnr. 59 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201507150
   Planarkiv: 64420000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Bankvegen 9

  Gnr. 307 bnr. 44 mfl. Hovedformål: fortau

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 02.02.2017
   Saksnummer: 201635434
   Planarkiv: 16060000

  • Kategori: Arealplaner Status: Planoppstart Bydel: Arna
 • Fana Stadion

  Gnr. 119 bnr. 3, 35, Rå, del av Fana stadion.Hovedformål: Idrett

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 28.01.2017
   Saksnummer: 201400874
   Planarkiv: 63780000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Osbanen og Fanavegen, sykkelstamveg

  Gnr. 40, bnr. 1714.Endring av forslag til arealplan. Begrenset høring.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 23.01.2017
   Saksnummer: 201223120
   Planarkiv: 62870000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Håkonshella boliger, felt B11A

  Gnr. 129 bnr. 522. Mindre endring av reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.01.2017
   Saksnummer: 201405547
   Planarkiv: 16050003

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Laksevåg
 • Indre Arna Barnehage

  Gnr 287 bnr 57 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 21.01.2017
   Saksnummer: 201221752
   Planarkiv: 63010000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Arna
 • Alvøen/Ellingshaugen

  Gnr. 130, bnr. 34. Omregulering fra barnehage til boliger.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.01.2017
   Saksnummer: 201501527
   Planarkiv: 64320000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Bybanen Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 3 Mindemyren-Spelhaugen

  Planforslag for delstrekning 3, Mindemyren sør- Spelhaugen er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201427721
   Planarkiv: 64050000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Bergenhus, Fana, Årstad
 • Bybane Sentrum–Fyllingsdalen. Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten

  Planforslag for midlertidig endeholdeplass i Kaigaten er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201605796
   Planarkiv: 64840000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad

  Planforslag for delstrekning 1 fra Nonneseter til Kronstad er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201423440
   Planarkiv: 64040000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 2 Mindemyren

  Planforslag for delstrekning 2 Mindemyren er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201508132
   Planarkiv: 64860000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bønes/Våkleiven

  Gnr. 20 bnr. 1214 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201519391
   Planarkiv: 64770000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Godsterminalen på Nygårdstangen

  Gnr. 166 bnr. 952 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201211124
   Planarkiv: 64820000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Helgeseter boliger

  Gnr.7 bnr. 15 mfl. Hovedformål bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201400479
   Planarkiv: 63760000

  • Kategori: Arealplaner Status: Vedtatt plan Bydel: Fana
 • Langerekkja boliger - leilighetsbygg

  Gnr. 287 bnr. 941 mfl. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201312645
   Planarkiv: 63290000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • DEL PÅ: