Kunngjøringer

SØK ETTER KUNNGJØRING:
VELG KUNNGJØRING:
Om kategoriene

Kunngjøringsoversikt

 • 30 funnet
  Du har valgt:
  Arealplaner: Offentlig ettersyn - plan
 • Villa Fredheim, reguleringsplan

  Gnr. 162 bnr. 75 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 20.05.2017
   Saksnummer: 201619435
   Planarkiv: 65210000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Sandsliparken, boliger, reguleringsplan

  Gnr 116 bnr 228 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 13.05.2017
   Saksnummer: 201432413
   Planarkiv: 64470000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Nedre Nygård, deler av kvartal 16 c

  Gnr 164 bnr 948 mfl. Hovedformål: Næring/bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 06.05.2017
   Saksnummer: 201535322
   Planarkiv: 65060000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Kong Oscars gate

  Gnr/bnr 166/520 m.fl. Hovedformål bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201601366
   Planarkiv: 65170000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Midtunvegen omsorgsboliger.

  Gnr 43 bnr 53 mfl.Reguleringsplan

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 08.04.2017
   Saksnummer: 201426586
   Planarkiv: 64500000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Dreggekaien

  Gnr 167 bnr 1570 mfl. Offentlig ettersyn

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.03.2017
   Saksnummer: 201427345
   Planarkiv: 64950000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Stølsflaten

  Gnr.40, bnr.378.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201533973
   Planarkiv: 64910000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Unnelandsvegen

  Gnr. 290, bnr. 21.Hovedformål: konsentrert småhusbebyggelse

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201518977
   Planarkiv: 64700000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Øvre Tellevik

  Gnr. 176 bnr. 29 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 11.03.2017
   Saksnummer: 201433729
   Planarkiv: 64340000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Arna Jordsorteringsanlegg

  Gnr. 299 bnr. 13 og gnr. 300 bnr. 3 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.03.2017
   Saksnummer: 201433988
   Planarkiv: 64280000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelvei

  Gnr 13, bnr 1132.Hovedformål: Offentlige trafikkområder

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.03.2017
   Saksnummer: 201614749
   Planarkiv: 65020000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Kalfarveien, Gamle Betanien

  Gnr 166, bnr 1764 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201516380
   Planarkiv: 64650000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Knutepunkt Sandsli

  Gnr 116, bnr 86 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 25.02.2017
   Saksnummer: 201221859
   Planarkiv: 63440000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Ytrebygda
 • Brennhaugen vest

  Gnr.13 bnr. 629 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201525121
   Planarkiv: 64800000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Liavegen

  Gnr. 207 bnr. 59 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 04.02.2017
   Saksnummer: 201507150
   Planarkiv: 64420000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Osbanen og Fanavegen, sykkelstamveg

  Gnr. 40, bnr. 1714.Endring av forslag til arealplan. Begrenset høring.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 23.01.2017
   Saksnummer: 201223120
   Planarkiv: 62870000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Alvøen/Ellingshaugen

  Gnr. 130, bnr. 34. Omregulering fra barnehage til boliger.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 14.01.2017
   Saksnummer: 201501527
   Planarkiv: 64320000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Bybanen Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 3 Mindemyren-Spelhaugen

  Planforslag for delstrekning 3, Mindemyren sør- Spelhaugen er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201427721
   Planarkiv: 64050000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Bergenhus, Fana, Årstad
 • Bybane Sentrum–Fyllingsdalen. Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten

  Planforslag for midlertidig endeholdeplass i Kaigaten er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201605796
   Planarkiv: 64840000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad

  Planforslag for delstrekning 1 fra Nonneseter til Kronstad er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201423440
   Planarkiv: 64040000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bybane Sentrum-Fyllingsdalen. Delstrekning 2 Mindemyren

  Planforslag for delstrekning 2 Mindemyren er en del av et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201508132
   Planarkiv: 64860000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydeler: Fana, Fyllingsdalen, Årstad
 • Bønes/Våkleiven

  Gnr. 20 bnr. 1214 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201519391
   Planarkiv: 64770000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fyllingsdalen
 • Godsterminalen på Nygårdstangen

  Gnr. 166 bnr. 952 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201211124
   Planarkiv: 64820000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus
 • Langerekkja boliger - leilighetsbygg

  Gnr. 287 bnr. 941 mfl. Hovedformål: bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201312645
   Planarkiv: 63290000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Arna
 • Trollskogen barnehage

  Gnr. 199, bnr. 174 mfl.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 07.01.2017
   Saksnummer: 201506034
   Planarkiv: 64350000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Åsane
 • Øvre Fyllingsveien

  Gnr. 154 bnr. 126 mfl.Hovedformål: Idrettsanlegg

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 17.12.2016
   Saksnummer: 201529579
   Planarkiv: 64880000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Falsens vei

  Gnr. 159 bnr. 396 mfl.Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201533931
   Planarkiv: 64960000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Årstad
 • Litlebotn

  Gnr. 123, bnr. 2 mfl. Hovedformål: Bolig

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201527761
   Planarkiv: 63720000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • Paradis Hage

  Gnr 13, bnr. 143.Hovedformål: kombinert bebyggelse og anlegg, i hovedsak bolig.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 03.12.2016
   Saksnummer: 201432008
   Planarkiv: 64230000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Fana
 • Lyngbøveien

  Gnr. 149, bnr. 1139. Trafikksikringstiltak for deler av kommunal vei.

  • Se hele kunngjøringen

   Annonseringsdato: 12.11.2016
   Saksnummer: 201516982
   Planarkiv: 64830000

  • Kategori: Arealplaner Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Laksevåg
 • DEL PÅ: