Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og rutiner

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

Les mer (18.10.2016)

Generelt om kokeanbefaling

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset.

Les mer (28.04.2015)

Gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er ikke farlig.

Les mer (01.04.2014)

Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Les mer (20.03.2012)

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

På verdensbasis er klor per i dag det hyppigst brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

Les mer (18.10.2016)