Gå tilbake til:
Du er her:

Full drift på Bergen biogassanlegg fra uke 22

Bergen Biogassanlegg i Rådalen har vært i drift fra årsskiftet, med en av to råtnetanker i bruk. Fra uke 22 vil anlegget være i full drift.

Biogassanlegget har to store tanker der slammet råtner og avgir gass. Så langt har bare den ene tanken vært i bruk. Den 29. mai starter arbeidene med å sende slam til den andre råtnetanken.

Må fakle av gass

I en periode vil ikke gassen fra den nye tanken kunne oppgraderes til fullverdig biogass, og den må derfor brennes av ved fakkelen på anlegget.

Skal ikke påvirke omgivelsene

Vi regner ikke med at oppstart av råtnetank 2 skal føre til luktproblem for nabolaget, men vi ønsker likevel å opplyse om endrede driftsforhold i uke 22 og uke 23 ved anlegget.

Kjenner du lukt fra anlegget?

Kontakt vår døgnbemannete Vaktsentral på telefon 55 56 78 15.