Vær forberedt på høy vannstand på Bryggen

Det er varslet om svært høy vannstand på Bryggen torsdag 12. januar. Kommunen setter i verk tiltak som søker å begrense skadevirkningene. Huseiere og leietakere på Bryggen oppfordres til å sikre verdier.

Bryggen er utsatt når havnivået stiger over normale verdier. Kriseledelsen i Bergen kommune har i dag hatt møte for å være forberedt på den varslede floen som er ventet å ramme verdensarvminnet torsdag formiddag.

Høyest klokken 10.30

Prognosene viser at vannstanden kommer til å være på det høyeste med 230 cm torsdag 12. januar kl. 10.30. Dette er den høyeste vannstanden som er målt i Bergen siden 1994.

Toppen inntreffer rundt 10.30, men allerede fra klokken 08.30 kan du forvente vannstand over 190 cm. Etter prognosene vil vannstanden trekke seg tilbake til under 190 cm fra klokken 13.00.

Råd til innbyggerne og iverksatte tiltak

  • Bergen kommune oppfordrer publikum til å være forsiktige når de beveger seg i dette området når vannstanden går over bryggekanten. Ta hensyn til sperrer og anvisninger som blir satt opp av politi og brannvesen. Ved flo kan det være vanskelig å se hvor bryggekanten slutter. Unngå unødig ferdsel hvis området blir flommet over.
  • Bergen kommune oppfordrer huseiere, næringsdrivende og andre som bruker bygningene på Bryggen til å sørge for å flytte verdifulle gjenstander som er på bakkenivå høyere opp.
  • Bergen brannvesen har mobilisert for økt vannstand. Brannvesenet er forbedt til å sette ut lenser ved den delen av Bryggen hvor det er størst sjanse for at sjøvann kan flomme inn over bryggekanten.
  • Dersom det blir høy vannstand over Bryggen kan denne veien bli stengt for trafikk. Følg meldingene fra Statens vegvesen når det gjelder alternative kjøremønstre. Bryggen er også en viktig ferdselsåre for kollektivtrafikken. Følg også med på meldingene som gis fra Skyss.
  • DEL PÅ: